menu

Archive

2020

Udachnii Pesni

14 November 2020

Samara

Juno and Avos

10 November 2020

Kazan

NILETTO

7 October 2020

Krasnoyarsk

NILETTO

6 October 2020

Irkutsk

NILETTO

4 October 2020

Vladivostok

NILETTO

3 October 2020

Khabarovsk

NILETTO

2 October 2020

Blagoveshchensk

Garik Sukachov

27 March 2020

Tumen

Garik Sukachov

25 March 2020

Surgut

Garou

23 March 2020

St. Petersburg

Juno and Avos

18 March 2020

Orenburg

Juno and Avos

15 March 2020

Ufa

Nikolay Noskov

15 March 2020

St. Petersburg

Garik Sukachov

13 March 2020

Samara

Juno and Avos

10 March 2020

Chelyabinsk

Garik Sukachov

10 March 2020

Chelyabinsk

Juno and Avos

9 March 2020

Ekaterinburg

Garik Sukachov

8 March 2020

Ekaterinburg

Garik Sukachov

6 March 2020

Perm

Syabry

6 March 2020

St. Petersburg

Juno and Avos

6 March 2020

Izhevsk

Juno and Avos

5 March 2020

Kirov

Anzhelika Varum & Leonid Agutin

3 March 2020 —
4 March 2020

St. Petersburg

Zagadochnye Variatsii

2 March 2020

Velikiy Novgorod

BABYMETAL

28 February 2020

St. Petersburg

Dima Bilan

28 February 2020

St. Petersburg

Juno and Avos

14 February 2020

St. Petersburg

Big Love Show

9 February 2020

Ekaterinburg

Big Love Show

9 February 2020

Kazan

Big Love Show

8 February 2020

Moscow

Big Love Show

7 February 2020

St. Petersburg

Zagadochnye Variatsii

27 January 2020

St. Petersburg

Swan Lake

3 January 2020 —
8 January 2020

St. Petersburg